VÄLKOMMEN TILL PROMOTEQ - SKYDD & SÄKERHET

Här hittar du produkter inom skydd och säkerhet för skandinaviska myndigheter och företag. Vårt mål är att med stort engagemang och kompetens erbjuda dig en helhetslösning avseende produktförsäljning och logistik.

Promoteq arbetar som agent och distributör för en större mängd av amerikanska och europeiska företag, vilka i många fall är världsledande inom avancerad materiel till tjänstemän inom polis och försvar.

Promoteq har upparbetat en god vana att förse våra kunder med systemlösningar i enlighet med ställda krav.

Anbud & Kontrakt


Promoteq har ett affärssegment vilket aktivt arbetar med anbud och kontrakt. Vårt företag har en kompetens att erbjuda en komplett systemleverans inkluderat med ett brett logistiskt åtagande, projektdokumentation och systemsäkerhets-utlåtanden.

Systemlösningar 


Promoteq har sedan många år arbetat med att skräddarsy systemlösningar vilket passar våra kunders oftast högt ställda krav. Vår personal har en god vana att utföra research och satta samman ett önskat materielsystem.
► Upptäck några av Promoteqs levererade system och pågående projekt här!

Kunder & Referenser


Bland Promoteqs referenser och kunder återfinns flertalet av Sveriges största myndigheter inom skydd- och säkerhet. Promoteqs största kunder är Försvarets Materielverk (FMV) och Polismyndigheten (Nationella Operativa Avdelningen).
► Läs mera om våra referenser och referensuppdrag!