Avon Protection


Avon Protection är en erkänd global marknadsledare inom andningsskydd. Produkterna är specialiserade och framtagna främst för användning inom militär och polisiär verksamhet. Avon tillverkar även andningsskydd med relaterade produkter för bruk inom industri och räddningstjänst.

Avon har en svårslagen bakgrund och erfarenhet inom skyddsmaskdesign med anor från 1920-talet. I och med denna långa branscherfarenhet är Avon Protection ofta det första valet för personlig skyddsutrustning för användare världen över.

Avon Protection´s växande globala kundbas inkluderar försvarsmakter, polismyndigheter, räddningstjänst och andra myndigheter med ett skyddande samhällsansvar. Avon erbjuder avancerade lösningar för ett skydd mot en mångfacetterad hotbild (CBRN).

www.avon-protection.com
 Ladda ner
Produktkatalog 2015
FM53
M50
NH15 Escape hood
EZ Air