Ensign-Bickford Aerospace & Defense

EBA-D har som tillverkare tillhandahållit amerikansk och internationell industri med vitala spräng- och tändmedelskomponenter i över 176 år. EBI, Ensign-Bickfords flyg- och försvarsindustri, har spelat en viktig roll för att stödja sina kunder med verksamhetskritiska försvarsprodukter. Produkttyperna som EBA-D tillverkar tjänar många syften, från materiel ingående i satellitsystem till att hjälpa soldater och poliser med att lösa sina uppdrag vad gäller sprängtekniska uppgifter.

Promoteqs huvudsyfte med att distribuera EBA-Ds materiel och produkter syftar till att tillhandhålla moderna spräng- och tändmedel för polis, militär och räddningstjänst.

www.eba-d.com