L-3 Warrior Systems

L-3 Warrior Systems tillhandahåller ett mycket omfattande sortiment av produkter som möjliggör för soldater och poliser att ta sig fram, observera, lokalisera och avge noggrann eld under dag som natt. L-3 produkter medför också en ökad och god förmåga att uppträda under dåligt väder.

L-3 Warrior Systems är världsledande inom utveckling och produktion av avancerad mörkerutrustning och elektro-optisk teknik och system för försvarsmakter, säkerhets- och skyddsmyndigheter.

L-3 Warrior Systems består av sju ledande militära och kommersiella divisioner - Insight Technology, EOTech, elektronrör Operations (ETO), IR-produkter (IRP), Applied Optics Center (AOC), Advanced Laser Systems Technology (Alst), och Mobile Vision, Inc. (MVI). Samlat tillhandahåller L-3 Warrior Systems kvalitativa helhetslösningar inom laser, belysning, bildförstärkare och termiska produkter.

www.insighttechnology.com 
 Ladda ner
Produktkatalog 2015