NIC Instruments

NIC Instruments har tillverkat ammunition och minröjningsutrustning sedan början av 1970-talet för att kunna möta olika former av komplexa IED-hot. NIC Instruments är erkända som den ursprungliga tillverkaren av sk linsystem, på engelskt fackspråk ”Hook & Line System”.

Eftersom att hotbilden har ökat över tiden och att olika misstänka föremål, läs sprängladdningar, har tagit sig nyare former så har detta påkallat ny och effektivare materiel vilken kan hanteras på längre säkerhetsavstånd.

Under denna process så har NIC Instruments varit det ledande företaget för konstruktion och produktion av sk linsystem. NIC Instruments har under ovannämnt utvecklingsarbete arbetat tillsammans med erkända internationella ammunitions- och minröjningsspecialister.

NIC som företag använder sig av konstruktions- och tillverkningsprocesser med en hög industriell standard i syfte att få den allra bästa utrustningen för slutanvändarna.

Således utrustning som designats och producerats av NIC har en grundläggande garanti att uppnå önskat slutresultatet, vilket äskats av våra skydds- och säkerhetskunder.

Tillverkarens samtliga produkter är noggrant testade. Testningen av systemen sker inom vår egen skräddarsydda ammunitions- och minröjningsanläggning, där alla resultat och testdata lagras i enlighet med ISO 9001. NIC Instruments är tredjeparts-certifierade i enlighet med kraven för ISO 9001. All utrustning är utformad, testad och tillverkad i deras egna anläggningar i Storbritannien. Som ett resultat av denna omfattande uppmärksamhet på detaljer, är NIC instrument det enda företag som kan leverera CE-märkta linsystem. 

http://www.nicltd.co.uk/