Systemlösningar

Promoteq har de senaste åren arbetat bla med följande systemlösningar: 
  • Mörkerriktmedel 14/S (MRM 14/S) till Försvarets Materielverk. Detta är ett system vilket ökar Försvarsmaktens förmåga att uppträda samt att strida i mörker och nedsatt sikt. Arbete med slutleveranser av systemet pågår.
  • Fältarbetsmateriel till Försvarets Materielverk. Två leveranser av linsystem och laddformar har genomförts under 2014 och 2015. Detta är produkter som används av Försvarsmakten i syfte att kunna röja och oskadliggöra främmande föremål, likt en sprängladdning utplacerad med ont uppsåt.
  • Övningsammunition till Polismyndigheten. Två typer av övningsammunition har levererats till svenska polisen under 2014 och 2015. Nya leveranser är att vänta under 2016.
  • Sjukvårdsmateriel. Promoteq har ett ca 15-tal olika sjukvårdsprodukter av trauma-karaktär, som standardiserats inom försvarsmakten. Promoteq levererar bl.a. Försvarets nya s.k. första förband samt avsnörande förband, den sk Tourniquet (C-A-T). Vi har även tillhandahållit Försvaret med nya bärsystem och s.k. släpbårar.
Detta var en summering av några av våra nyckelprojekt. Promoteq har även en mängd pågående projekt vilka kommer att leda till ett mycket intressant 2016 för oss och våra kunder