Systemlösningar

Promoteq har under de senaste åren bland annat arbetat med systemlösningar som:
  • Mörkerriktmedel 14/S (MRM 14/S) till Försvarets Materielverk. Detta är ett system vilket ökar Försvarsmaktens förmåga att uppträda samt att strida i mörker och nedsatt sikt.
  • Ammunitions och minröjningsmateriel till Försvarets Materielverk. Dessa system används av Försvarsmakten i syfte att kunna oskadliggöra explosiva hot, men med så små risker för egen personal som möjligt.
  • Övningsammunition till Polismyndigheten.
  • Sjukvårdsmateriel. Promoteq har ett ca 15-tal olika sjukvårdsprodukter av trauma-karaktär, som standardiserats inom försvarsmakten. Promoteq levererar bl.a. Försvarets nya s.k. första förband samt avsnörande förband, den sk Tourniquet (C-A-T). Vi har även tillhandahållit Försvaret med nya bärsystem och släpbårar.
Promoteq har även en mängd andra pågående projekt vilket gör att vi ständigt utvecklas med våra kunders behov.